Projektas Trumpai

SESP platform is ready

Tikslas

Rezultatai

Projektas Trumpai

Akronimas: SESP
Pavadinimas: Social Entrepreneurship Strategy Planning
Projekto trukmė: 1 Spalis 2011 – 30 Rugsėjis 2013 (24 mėnesiai)

Trumpas aprašymas:

SESP projektas ketina perduoti parengtus naujoviškus mokymosi modelius ir (e-) mokymosi turinį, kuris yra pakankamai lankstus spręsti konkrečius socialinius verslininkystės poreikius (laiko ir vietos lankstumas), yra priimtinas ir modulinis (įvairių sluoksnių, sektorių) ir atspindi praktinius poreikius galutiniams vartotojams. Projektas ketina atnaujinti sukurtą Strategy-Train modelį, skirtą įmonių strategijas ir strateginio valdymo sprendimus priimantiems asmenims. Nematerialus SESP projekto rezultatas yra naujoviška mokymo programa, kuri bus pritaikyta spręsti konkrečius socialinius verslininkystės strateginio planavimo poreikius. Tikslinė grupė taip pat bus įtraukta per geros praktikos pavyzdžius bei atvejų tyrimus.

Tikslinės grupės:

SESP dėmesys skiriamas socialinių įmonių vadovams / sprendimų priėmėjams, nepriklausomai nuo sektoriaus, kuriam jie priklauso:

 • Pirminė tikslinė grupė: vadovai / savininkai / socialinių įmonių sprendimų priėmėjai
 • Antrinė tikslinė grupė: švietimo įstaigų vadovai, instruktoriai, auklėtojai, treneriai, konsultantai

Pagrindimas

Socialinės įmonės (SE), ES sudaro 2 mln. Įmonių (10% visų Europos įmonių) ir dirba daugiau nei 11 milijonų darbuotojų (6% ES darbingo amžiaus gyventojų ekvivalentas). SE yra beveik kiekviename ekonomikos sektoriuje, pavyzdžiui, bankininkystės, draudimo, žemės ūkio, amatų, komercinių paslaugų, sveikatos ir socialines paslaugas ir t.t. Iš jų dauguma SE - MVĮ kategorija. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad SE yra būdingas stiprus asmeninis dalyvavimas jos narių, bendrovės valdymo gyvenime ir nesiekimasi pelno. SE atitinka socialinius poreikius, padidina užimtumą, kovoja su skurdu, skatina vietos ekonominį vystymąsi, skatina piliečių dalyvavimą politikos formavimo procese, integruoja socialiai pažeidžiamas grupes į darbo rinką, naujoves, prekių ir paslaugų gamybą ir teikimą.

Europos Komisija pažymėjo, kad "vadinamoji socialinė ekonomika, įskaitant kooperatyvus, savidraudos draugijas, fondus ir socialines įmones, teikiančias platų spektrą produktų ir paslaugų visoje Europoje ir generuoja milijonus darbo vietų". SE yra šios politikos dalis, kuriomis siekiama skatinti socialines įmones, nepriklausomai nuo jų verslo formų. Smulkiojo verslo akte Europai numatyti veiksmai, taip pat naudingi SE įveikti iššūkius, kylančius iš globalizacijos, sparčios technologijų kaitos ir pasaulio ekonomikos nuosmukio.

Kad būtų galima reaguoti į kintančią pasaulio ekonominę aplinką, toms įmonėms, kurios žvelgia į ateitį ir kurios planuoja strategiškai turėti konkurencinį pranašumą prieš savo konkurentus. Strateginis planavimas yra vienas iš svarbiausių rodiklių inovacijoms ir plėtros procesams, subalansuotam augimui ir monės profilio stiprinimui.

Tikslas

SESP Projekto bendrasis tikslas yra prisidėti prie socialinio verslumo plėtros visoje ES, perkelti naujoviškų produktų ir procesų panaudojimą ir keistis gera praktika. Todėl SESP projekto metu bus nustatytos dalyvaujančių šalių, taip pat Europos lygiu, varomosios jėgos socialinio verslumo plėtrai. Bus randama naujų sprendimų SE sektoriaus tvariam vystymuisi ir darbo vietų kūrimui, bandomųjų inovacinių mokymo priemonių atsiradimui. SE dalyvaus „on-line" mokymosi platformoje, leidžiančiai bendradarbiauti per sienas, keistis patirtimis bei bendrauti.

Rezultatai

Svarbiausi rezultatai SESP projekto etapuose:

 • Tarpkultūrinė analizė: Tyrimai suteikia aiškų vaizdą apie dalyvaujančių šalių SE būklę ir sąlygas ES lygiu, darančias poveikį jų plėtrai;
   
 • Mokymosi modelis: Paremta sukaupta gerąja patirtimi ir SE mokymosi modeliu, kuriame derinamos bendradarbiavimo ir e-mokymo.
   
 • SESP mokymo programa ir turinys: Adaptuota mokymo programa ir atitinkama mokymosi turinio SE strategija, surinkta vienoje sesijoje, taip pat e-mokymosi moduliai;
   
 • Instrukcijos dėstytojams: dokumentacija, užtikrinanti mokymo modulių ir medžiagų perkėlimo išsamią informaciją;
   
 • Mokymo moduliai: Adaptuota modulinių kursų programa, sudaryta iš skirtingų mokymosi blokų, kurie susiję su tikslinėmis grupėmis.

strategy-train-logo isede-net Social Entrepreneurship Funds        EU ENTERPRISE