Проект SESP

SESP platform is ready

Цел на проекта

Резултати

Резултати

Основни резултати от фазите на проекта SESP са:

 • Междукултурен анализ: посредством национални изследвания, подготвени от отделните партньори се проследява текущото състояние на социалните предприятия и средата им на развитие в съответните страни, както и условията на равнище ЕС, засягащи развитието им;
   
 • Учебен модел: въз основа на съществуващите добри практики и нуждите на социалните предприятия, учебния модел на SESP комбинира методи за групово електронно обучение, общностни подходи и обучение на място, служещи като основа за прилагането на модули на електронно обучение и необходимите инструменти за сътрудничество, както и указанията за преподаватели;
   
 • Учебна програма и учебно съдържание на SESP: Адаптирана учебна програма и учебно съдържание по стратегическо планиране на социални предприятия, съобразени с изискванията на обучението на място и модулите за електронно обучение;
   
 • Ръководство за обучители: подробна документация за преподаватели и наставници, гарантираща възможността за прехвърляне на разработените модули за обучение и материали;
   
 • Обучителни модули: Адаптирана модулна програма за обучение, състояща се от различни учебни блокове, които имат важно значение за целевата група.

strategy-train-logo isede-net Social Entrepreneurship Funds        EU ENTERPRISE